recent books

De mest jordiska sakernas anfall

Publisher: The Poetry Translation Centre UK

Glaucoma

The corn poppies came first,
then the locusts
and after that the unravelling wind.
That was how childhood looked to you
before the dark water, before the thorns,
before the mountain range of a thousand mosques
cast shadow over those wild flowers.

First the poppies went
then grandmother,
then the royal rooms grew shabby,
the photos of Oppenheimer, Lumumba,
the red furniture  – everything went to the second hand shop.

Överallt

I väntan på dig är jag i Belgrad
i Moskva väntade jag på dig
följer dina spår i Baghdad
I kyliga krypin i snön
på lumpiga syltor och bakgator
ett rum fullt av dig i alla hotell
i varje gatas mörkaste vrå och regnets smatter
tidningar våta och skrynkliga av krigsnyheter
bordellreklam annonser om katter till salu….

Översättare:Professor Bo Utas
emeritus i iranistik vid Uppsala universitet.

25 år av retrogardism: Aorta nummer 28!

نشریه ادبی گیور

 شماره 10

نشریه تخصصی شعرو داستان
سال سوم/شماره 10/بهمن 1393
سردبیر:مرتضی بختیاری

Struga International poetry festival 2019